Wokół nas - logo
Wokół Nas » Słownik » AFR (A/F) – Air to Fuel Ratio – co to jest?

AFR (A/F) – Air to Fuel Ratio – co to jest?

AFR – Air to Fuel Ratio – wyjaśnienie Wskaźnik określający proporcję masową powietrza do paliwa w mieszance dostarczanej do silnika (AFR). Optymalna wartość tego wskaźnika dla silników benzynowych, dążąca do efektywnego spalania 1 kg paliwa, wynosi 14,4. Oznacza to, że na każdy 1 kg paliwa przypada 14,4 kg powietrza. Taki proporcjonalny skład nazywany jest mieszanką stechiometryczną.

Innym terminem stosowanym w kontekście AFR jest współczynnik lambda, reprezentujący stosunek rzeczywistej masy powietrza spalanego z paliwem do ilości niezbędnej do całkowitego spalenia (ilość stechiometryczna). W prostszych słowach, lambda to stosunek zmierzonego AFR do AFR stechiometrycznego, gdzie:

  • λ=1 oznacza, że mieszanka ma dokładnie tyle tlenu, ile potrzebne do spalenia paliwa, czyli jest stechiometryczna.
  • λ>1 oznacza, że mieszanka zawiera więcej tlenu niż potrzebne do spalenia paliwa, co wskazuje na ubogą mieszankę.
  • λ<1 oznacza, że mieszanka posiada mniej tlenu niż wymagane do spalenia paliwa, co charakteryzuje mieszankę bogatą.

Wartość właściwego wskaźnika lambda mieści się w przedziale 0,997 do 1,003, zazwyczaj odpowiadając spalaniu stechiometrycznemu. Niemniej istnieją silniki przystosowane do pracy na ubogich mieszankach paliwowo-powietrznych, gdzie wartość AFR przekracza 14,4, jak w przypadku silnika Toyoty Carina E o pojemności 1,8 l i mocy 107 KM (oznaczenie 7A-FE, AFR ≈ 20).

Zobacz wszystkie kategorie